Đoàn Nghị viện Myanmar đến thăm quan mô hình Mô hình kinh doanh rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 08/02/2018, Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị hỗ trợ đoàn công tác Nghị viện Myanmar sang thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu tìm hiểu về việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng, quyền hưởng lợi, lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam; tìm hiểu về phát triển chuỗi giá trị, phát triển doanh nghiệp Lâm nghiệp; chia sẻ các thách thức và bài học kinh nghiệm giữa Myanmar và Việt Nam.

Đoàn gồm 11 thành viên của Nghị viện Myanmar, gồm các đại diện đến từ 10 tỉnh, thành phố của Myanmar.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Kiểm lâm đã đón tiếp và giới thiệu về Lâm nghiệp Thừa Thiên Huế, chia sẻ kinh nghiệm về công tác giao rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ và công tác phát triển rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC.

Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với tổ chức RECOFTC và Tổng Cục Lâm nghiệp hỗ trợ đưa đoàn Nghị viện Myanmar trực tiếp đi thăm quan hiện trường tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 24/02/2018.

Tại Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong: Đoàn đã thăm Cơ sở cung cấp Giống đạt tiêu chuẩn, dây chuyền công nghệ nuôi cấy mô, mô hình vườn ươm đạt tiêu chuẩn về giống.

Thăm mô hình Nhóm hộ chủ rừng phát triển bền vững thôn Chằm, phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà: đại diện Nhóm hộ trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, quản lý rừng bền vững thôn Chầm đã giới thiệu về mô hình trồng rừng lợi ích kép: Mang lại lợi ích kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và chống biến đổi khí hậu.

Tại Doanh nghiệp tư nhân Hòa Nga, xã Hương Hồ, Thị xã Hương Trà, đoàn đã được Giám đốc giới thiệu về tình hình doanh nghiệp và Kế hoạch kinh doanh, thu mua gỗ lớn từ rừng trồng của các nhóm hộ gia đình trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC.

Sau 1 ngày thăm quan đoàn đã đánh giá cao Mô hình kinh doanh rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, từ khâu cung cấp giống đạt tiêu chuẩn đến hộ trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, quản lý rừng bền vững, đến các cơ sở tiêu thụ, chế biến và kinh doanh gỗ hợp pháp.

 

Các bài khác