Hội thảo “Khảo sát các loài thú theo phương pháp chuẩn nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật và đánh giá mức độ thành công của công tác bảo tồn; một ví dụ ở cảnh quan Trung Trường Sơn”

Ngày 10-11/11/2015 tại Khách sạn Mường Thanh, số 38 Lê Lợi, thành phố Huế, Ban Quản lý dự án Carbi Tỉnh Thừa Thiên Huế, WWF - Việt Nam và Viện nghiên cứu động vật và thiên nhiên Leibniz (IZW) đã tổ chức hội thảo “ Khảo sát các loài thú theo phương pháp chuẩn nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật và đánh giá mức độ thành công của công tác bảo tồn; một ví dụ ở cảnh quan Trung Trường Sơn”.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp), Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, WWF - Việt Nam, WWF Đức, các chuyên gia tư vấn của các Dự án, các tổ chức như: CarBi, IZW, Viện động vật học Kunming, Đại học Cambridge… và các đại biểu đến từ các KBT, VQG của các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ.

Mục tiêu của hội thảo:

1. Tham vấn các bên liên quan ở Trung ương (Bộ NN&PTNT) và địa phương (Lãnh đạo các Khu bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Dự án), các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

2. Trình bày và thảo luận về hoạt động thực thi pháp luật và khảo sát động vật hoang dã tại dãy Trung Trường Sơn.

3. Thảo luận về những bài học kinh nghiệm, các cơ hội và thách thức của việc áp dụng phương pháp chuẩn trong giám sát đa dạng sinh học.

4. Xác định những nhu cầu để tiếp tục triển khai và mở rộng những hoạt động thực thi pháp luật và khảo sát đa dạng sinh học trong những năm tiếp theo.

5. Những đề xuất cho một chương trình quốc gia về khảo sát chuẩn hoá đa dạng sinh học các loài thú.

Hội thảo đã đưa ra các vấn đề:

- Mô hình Tổ tuần tra bảo vệ rừng được áp dụng bởi WWF và CarBi đã mang lại hiệu quả trong Khảo sát đa dạng sinh học tại các KBT Sao la, các Khu bảo tồn trong khu vực cần hợp tác với dự án CarBi để nhân rộng mô hình này.

- Cần có sự hợp tác giữa các nhà khoa học, Ban quản lý các Khu bảo tồn, cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ để nhân rộng mô hình Khảo sát đa dạng sinh học.

- Một tài liệu mà có thể được sử dụng bởi thành viên hội thảo để thuyết minh cho các đề xuất tài trợ trong tương lai. Đặc biệt hội thảo cũng là cơ hội để tham vấn và đề xuất hợp phần giám sát đa dạng sinh học trong CarBi pha 2.

- Các nhà quản lý, nhà khoa học, Ban quản lý các Khu bảo tồn trong thời gian đến khi tham gia sửa đổi Luật bảo vệ và Phát triển rừng cần đề xuất các nguyên tắc, hoạt động giám sát đa dạng sinh học một cách tường xuyên và hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều hy vọng các địa phương ngày càng nỗ lực hơn và tăng cường hợp tác quốc tế để công tác bảo tồn Đa dạng sinh học đạt được hiệu quả như mong muốn./.

Các bài khác