Hội thảo “Mô hình kinh doanh rừng trồng keo luân kỳ ngắn tại Việt Nam”

Hôm nay, ngày 22/2/2016 Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, Công ty UNIQUE Forestry and Land Use (CHLB Đức) và Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại Học Huế (IREN) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo “Mô hình kinh doanh rừng trồng keo luân kỳ ngắn tại Việt Nam” tại TP. Huế.

Hội thảo tập trung vào mục tiêu phát triển mô hình kinh doanh rừng trồng keo luân kỳ ngắn ở Việt Nam. Ông Võ Văn Dự (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) đã trình bày định hướng phát triển rừng gỗ lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Các đại biểu cũng được nghe Báo cáo kỹ thuật mô hình kinh doanh rừng keo luân kỳ ngắn tại Việt Nam do ông Pistorius Till trình bày; Kỹ thuật Lâm sinh khả thi cho phát triển rừng gỗ lớn do Giáo sư Jurgen Huss (UNIQUE) trình bày, kế hoạch phát triển rừng gỗ lớn hướng đến rừng có chứng chỉ FSC do ông Lê Văn Hóa (Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TT Huế) trình bày.

Hội thảo này cũng là cơ hội quan trọng để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật và xây dựng mô hình kinh doanh rừng trồng theo hướng tìm kiếm cơ hội và tính khả thi khi áp dụng vào các Công ty Lâm nghiệp (SFCs), Ban quản lý rừng phòng hộ (FMBs) cũng như các hình thức chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các bài khác