HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HUẾ THẢ CÁ THỂ KHỈ VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Sau khi thực hiện các quy định để xác lập quyền sở hữu toàn dân, ngày 05/5/2022, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La và BQL Khu bảo tồn Sao La thả 2 cá thể Khỉ (Khỉ đuôi lợn và Khỉ mặt đỏ) về môi trường tự nhiên, cách Trung tâm thị trấn A Lưới 60km.

02 cá thể Khỉ nói trên đều thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

Như đã đưa tin, trước đó 02 cá thể Khỉ này do ông N.T.K trú tại Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ, thành phố Huế tình cờ phát hiện sau vườn nhà và chủ động liên hệ bàn giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Huế.

Một số hình ảnh hoạt động

Các bài khác