MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC BẢO TỒN CHIM HOANG DÃ, CHIM DI CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2022

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư tại Việt Nam và Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời; Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Đồng thời tích cực phối hợp với Công an và Chính quyền một số địa phương tổ chức 12 đợt truy quét, tháo gỡ, tiêu hủy 01 bẫy gắn loa phát thanh, 50 cò giả, 100 que dính nhựa. 

Song song với việc truy quét tháo gỡ bẫy bắt chim trời, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế cũng đã đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý các điểm mua bán, kinh doanh chim hoang dã, chim di cư, chim cảnh... Qua kiểm tra 09 tụ điểm mua bán chim trời, chim cảnh đã lập biên bản xử lý và thả về môi trường tự nhiên 268 cá thể chim các loại như: Mỏ giác, Cò, Sẻ, Chào mào, Quế lâm, Hút mật..., xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp với số tiền phạt: 7.700.000

Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE), Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã phối hợp với phường An Đông và Thủy Bằng đặt 02 pano tuyên truyền về bảo vệ động vật và bảo tồn thiên nhiên và Ký cam kết online với 155 nhà hàng trên địa bàn thành phố với nội dung không tàng trữ, mua bán các loài động vật hoang dã tại nhà hàng.

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền bảo vệ động vật, chim hoang dã, chim di cư trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, truy quét các địa điểm săn bẫy, kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ động vật, chim hoang dã, chim di cư trái pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ có hiệu quả động vật, chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn thành phố.
-------------‐--------
Hoạt động này có sự hỗ trợ của Dự án CarBi 2 do WWF-Việt Nam phối hợp thực hiện với nguồn tài trợ từ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)

☎☎☎ KHI PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI VI PHẠM - HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG CHI CỤC KIỂM LÂM VỀ BẢO VỆ VÀ TIẾP NHẬN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ: 08.4477.3030

Một số hình ảnh

Các bài khác