TIẾP NHẬN ĐỘNG VẬT RỪNG TỪ NGƯỜI DÂN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 08.4477.3030

Ngay sau khi nhận được tin báo qua đường dây nóng từ người dân có nguyện vọng giao nộp động vật hoang dã để thả về môi trường tự nhiên; Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ tiếp nhận 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) từ ông Nguyễn Ngọc Hoàng Hải, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Cá thể Khỉ mặt đỏ tiếp nhận lần này có trọng lượng 19kg, cá thể đực, tình trạng sức khỏe bình thường; thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng; đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật để thả cá thể Khỉ mặt đỏ nói trên về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh người dân bàn giao Khỉ mặt đỏ ngày 16/2/2023