Công văn số 398/TCLN-PTR về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021

Ngày 06/4/2021, Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công văn số 398/TCLN-PTR về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021.

Chi tiết xem đường link đính kèm./.

https://drive.google.com/file/d/1a7I-KJxNwaCGb9gLcV4LxTb04xDPwINX/view?usp=sharing

Các bài khác