Góp ý dự thảo Nâng cao hiệu quả sử dụng đất dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025 | Trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

Góp ý dự thảo Nâng cao hiệu quả sử dụng đất dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm./.

: