Hội thảo truyền thông về REDD+ tại xã Bình Điền, thị xã Hương Trà

Ngày 8/12/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Điền, Ban Quản lý Dự án FCPF tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà tổ chức hội thảo truyền thông về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nổ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+) cho 30 đại biểu đến từ 05 xã: Bình Điền, Hồng Tiến, Bình Thành, Hương Bình và Hương Vân. Đây là 01 trong 06 cuộc hội thảo truyền thông REDD+ đã được tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

Ông Bùi Lê Inh, cán bộ Dự án FCPF chủ trì và chịu trách nhiệm báo cáo chính tại hội thảo. Các Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà hỗ trợ thúc đẩy, chia sẽ bổ sung thông tin tại hội thảo.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Nội dung hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau: Biến đổi khí hậu (BĐKH), mối liên hệ giữa rừng và BĐKH; REDD+ là gì, mục tiêu, hoạt động của chương trình REDD+ Việt Nam, sự giống và khác nhau giữa chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và REDD+; giới thiệu các thông tin về Dự án hỗ trợ sẵn sàng thực hiện REDD+ giai đoạn 2 (FCPF-2) tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi các vấn đề thời sự đang diễn ra tại địa phương, đặc biệt là những tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân và đưa ra những giải pháp cần triển khai trong thời gian tới để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội thảo là dịp để giúp các đại biểu nâng cao nhận thức và kiến thức về REDD+, khi trở về địa phương nơi làm việc và sinh sống sẽ trở thành những tuyên truyền viên phổ biến lại cho các đối tượng liên quan cùng hưởng ứng tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng bền vững và hạn chế lượng giảm phát thải./.

Các bài khác