Thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý III năm 2020

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công văn số 875/TCLN-PTR ngày 30/6/2020 về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý III năm 2020.

 

Xin vui lòng xem chi tiết file đính kèm./.

:
Các bài khác