THÔNG TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ KHUYẾN CÁO MÙA VỤ TRỒNG RỪNG QUÝ IV NĂM 2021

Vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1iyZWYqRVJNjyHJ9Bq0l4MOlOMkgCno5s/view?usp=sharing

 

Các bài khác