Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp Linh Trưởng
Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp Linh Trưởng

Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp Linh Trưởng là cuốn sổ tay rất cần thiết đối với nhu cầu tra cứu nhanh của Kiểm lâm viên, có thể xem về phân loại, tên, tình trạng bảo tồn và vùng phân bố... Tài liệu rất tiện lợi, dễ sử dụng và được sử dụng miễn phí cho mục đích bảo tồn và giáo dục trong ngành Kiểm lâm.

Chi tiết

Sổ tay hỏi đáp chi trả dịch vụ môi trường rừng
Sổ tay hỏi đáp chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24 tháng 9 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là một chính sách mới nhằm huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn tài chính góp phần đầu tư ổn định, lâu dài, trực tiếp vào việc bảo vệ và phát ...

Chi tiết