Sổ tay hỏi đáp chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24 tháng 9 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là một chính sách mới nhằm huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn tài chính góp phần đầu tư ổn định, lâu dài, trực tiếp vào việc bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện xã hội hoá nghề rừng.

Chính sách này góp phần: giúp Chính phủ trong việc quản lý tốt hơn tài nguyên rừng, giảm gánh nặng ngân sách cho hoạt động bảo vệ rừng; bảo đảm cho người lao động lâm nghiệp có thu nhập tại những khu vực có rừng, cải thiện đời sống và tiếp tục duy trì lao động bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là bảo đảm nguồn nước cho sản xuất điện, nước, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch… Triển khai thực hiện chính sách góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ, cải thiện môi trường sống, từ đó tác động đến hành động cụ thể của họ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, giữ gìn bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế các hành vi gây tổn hại đến môi trường. Thêm vào đó, chính sách góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó củng cố ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy tăng cường công bằng, dân chủ trong xã hội. Điều này đã được khẳng định qua việc thực hiện thành công Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục đích phổ biến, tuyên truyền chính sách tới các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt là những người dân sống tại những khu vực có rừng, trên cơ sở nội dung quy định của Nghị định và các văn bản hướng dẫn, Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức, Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học các Hệ sinh thái Rừng ở Việt Nam thuộc GIZ xuất bản cuốn sổ tay “Hỏi – đáp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Các nội dung chính của cuốn sổ tay gồm:
• Phần I. Những vấn đề chung;
• Phần II. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;
• Phần III. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và hộ nhận khoán;
• Phần IV. Chủ rừng là tổ chức; và
• Phần V. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

Hy vọng cuốn sổ tay là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tổng cục Lâm nghiệp xin chân thành cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã tham gia góp ý kiến, biên soạn; cảm ơn Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, cụ thể là Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức, Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học các Hệ sinh thái Rừng ở Việt Nam đã tài trợ để biên soạn và in ấn cuốn sổ tay này.

Xin trân trọng giới thiệu và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân để Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong lần tái bản. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.
Hà Nội, tháng 12 năm 2012
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Lâm nghiệp
Nguyễn Bá Ngãi