Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt và triệt để nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 13/4/2015, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng và nhân dân trên toàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa ...

Chi tiết

Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Chi tiết

Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch về chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT
Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch về chức năng nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngoài dịch vụ SEO để đưa thương hiệu của bạn lên danh sách các kết quả tìm kiếm, MaxDesign còn tư vấn miễn phí cách thức sử dụng Google Adwords để đưa thương hiệu của bạn lên trang tìm kiếm một cách nhanh nhất

Chi tiết

Xây dựng kế hoạch năm 2015
Xây dựng kế hoạch năm 2015

Thực hiện quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Chi tiết