Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
Chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt và triệt để nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 13/4/2015, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng và nhân dân trên toàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa ...

Chi tiết

Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Chi tiết