Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

TTH.VN - Là nội dung đáng chú ý tại buổi cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 20 năm 2020 do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức.

Trực phòng chống cháy rừng tại thị xã Hương Thủy

Dư luận quan tâm việc những ngày này, thời tiết nắng nóng gay gắt (37°C-40°C), UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có chỉ đạo cụ thể nào để chống nóng, chống cháy rừng?

Nhằm tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo trật tự, kỷ cương tuân thủ pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu từ cấp cơ sở đến cấp huyện về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ rừng trên địa bàn xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất để tiến hành truy quét, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển, cất giữ, tiêu thụ gỗ trái phép. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiên quyết tiêu hủy cây trồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thu hồi diện tích rừng và đất rừng bị lấn chiếm; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ hủy hoại rừng để làm gương, răn đe các đối tượng vi phạm; chỉ đạo các ngành chuyên môn cấp huyện rà soát, khoanh vùng diện tích tranh chấp, lấn chiếm và tham mưu UBND cấp huyện xử lý từng trường hợp cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, rà soát xác định các vùng rừng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp phòng ngừa; tổ chức lực lượng tuần tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để sự việc tiếp diễn thành điểm nóng, nổi cộm phá rừng, khai thác rừng trái phép.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm và phối hợp tốt với cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng vi phạm; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai các phương án bảo vệ rừng; có kế hoạch cụ thể nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật Lâm nghiệp; hướng dẫn thực hiện tốt Quy chế quản lý rừng cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra lực lượng, phương tiện và dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” kết hợp “5 sẵn sàng” theo phương án, kịch bản đã xây dựng.

Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng nhà nước tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn được giao quản lý, nếu để tái diễn xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng nghiêm trọng trong phạm vị trách nhiệm và quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để thì lãnh đạo đơn vị đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật…

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng triển khai các biện pháp chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật và chống đối lực lượng thi hành công vụ theo quy định...

Tin, ảnh: Thái Sơn - Thừa Thiên Huế online

Các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rửng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh. Vui lòng xem file đính kèm./.

https://drive.google.com/open?id=1Yhv_qOxW85gZrUklRPCsjYHLKbND3E4F