Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Văn bản góp ý gửi về phòng Sở Nông nghiệp và PTNT qua hộp thư: snnptnt@thuathienhue.gov.vn trước ngày 20/6/2014

: