Thông báo về Chương trình học bổng Thạc Sỹ JDS của Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Dự án Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) là học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 cho Việt Nam dành cho cả hai khối Nhà nước và tư nhân, được triển khai bởi Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE). Từ năm 2010, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, chương trình JDS chỉ dành riêng cho các cán bộ, công chức và viên chức hiện đang làm việc tại các cơ quan nhà nước.

Để chuẩn bị cho niên khóa 2016-2017 sắp đến, Văn phòng học bổng JDS sẽ có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế để giới thiệu chương trình học bổng Thạc sỹ của Chính phủ Nhật Bản cho các cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các ngành thuộc Sở

- Thời gian: 10h00 ngày 17/9/2015 (thứ năm)

- Địa điểm: Hội trường Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế (số 7, Đống Đa)

Các các bộ, công chức, viên chức có nhu cầu tham gia tìm hiểu về học bổng này, xin vui lòng xác nhận với Văn phòng Sở theo số điện thoại (054)3.830.196 hoặc 0905.758.678 để bố trí Hội trường họp, chi tiết có trong file đính kèm./.

: