Thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
Thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Chi tiết