Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời

Trong năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và hoàn thiện bộ tiêu chí về thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hoá, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng săn bắt, bắn, bẫy và mua bán các loài động vật rừng, các loài chim sẻ, chào mào, vịt trời, gà nước,… (sau đây gọi chung là chim trời) vẫn còn tái diễn tại một số địa phương như khu vực cánh đồng Thanh Lam, thị xã Hương Thủy, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc,... Để hạn chế đến mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng, các loài chim trời, đồng thời từng bước xây dựng Huế trở thành đô thị với những lâm viên xanh, là nơi trú ngụ an toàn của các loài chim thú, tạo sức hấp dẫn cho du khách và cộng đồng, ngày  09 tháng 01 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND, về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời./.