Hội nghị tổng kết công tác Khối Lâm nghiệp năm 2016

Ngày 09/01/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khối Lâm nghiệp năm 2016. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Tổ chức Cán bộ; các Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Khu bảo tồn Sao La, Trung tâm quy hoạch thiết kế Nông lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, các Công ty TNHH NN 1TV LN, và Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ông Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Ông Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu  khai mạc Hội nghị

Hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết công tác khối Lâm nghiệp năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đã đánh giá cao những kết quả của khối Lâm nghiệp trong công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2016.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, sự phối kết hợp tốt góp phần tạo nên những thành công trong hoạt động của toàn khối trong năm qua, thành tích đó đã được Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở công nhận. Ngoài các vấn đề đã được trao đổi thống nhất tại hội nghị, lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục ngay một số tồn tại, xây dựng hệ thống giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Quý I theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017.

2. Tập trung khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, tuyên truyền sâu rộng có hệ thống các chính sách, pháp luật về lâm nghiệp; phát động phong trào thi đua toàn Khối với chủ đề thi đua “3 nắm chắc”, các cán bộ quản lý và công chức Kiểm lâm, nắm chắc về hệ thống các chính sách pháp luật; về tình hình rừng và đất rừng; tình hình dân sinh kinh tế khu vực quản lý.

3. Nhân rộng các mô hình đã thí điểm thành công trong năm 2016 như thực hiện Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh; Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp xã;  mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC; tăng cường năng lực tham mưu, quản lý và kỹ năng xử lý vụ việc, xử lý điểm nóng.

4. Các Ban Quản lý rừng phòng hộ tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo quản lý đến từng lô rừng; tiếp tục sử dụng ảnh viễn thám, hệ thống công cụ giám sát tài nguyên rừng tích hợp qua máy tính bảng và phần mềm FORMIS, SMART để tuần tra, kiểm tra, truy quét; các chủ rừng chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm sở tại để xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp cũng như lập phương án tổ chức thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg sau khi Kế hoạch triển khai quyết định này được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Chi cục Kiểm lâm tập trung các nguồn lực, lồng ghép các nội dung để tập huấn nâng cao năng lực cho toàn lực lượng, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả ngay từ đầu năm; đặc biệt chú trọng hoàn thiện Bộ phận 1 cửa, đáp ứng theo yêu cầu dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2017 toàn thể lãnh đạo và cán bộ công chức toàn khối Lâm nghiệp tiếp tục phát huy thành tích của năm 2016, đoàn kết, quyết tâm cao, khắc phục tình trạng dễ làm khó bỏ, sẵn sàng đối phó với những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.