Thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Văn bản chỉ rõ, trong thời gian qua, tại một số địa phương tình hình vi phạm về phá rừng, chiếm đất, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản, vi phạm quy đinh quản lý, bảo vệ động vật rừng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh Tây Nguyên, một số tỉnh Miền Trung và khu vực Tây Bắc. Nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương còn bị động trong công tác quản lý bảo vệ rừng, việc chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quyết liệt, một số vụ khai thác, phá rừng diễn ra trên một số địa bàn chưa được ngăn chăn, xử lý kịp thời hoặc sau khi báo chí phản ánh mới triển khai thực hiện, nên các vụ vi phạm còn để dây dưa kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Để ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng trên, đồng thời, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu:
1. Chỉ  đạo các cấp, các ngành ở địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13 – CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạp của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng vào một số nội dung chủ yếu sau:
- Chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại địa phương, đã được phát hiện trong thời gian vừa qua; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức và các cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng vị phạm, đặc biệt là những cán bộ thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay các vi phạm trên;
- Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) phối hợp chính quyền cơ sở, hỗ trợ chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; mua bán lâm sản, động vật hoang dã, kiên quyết xóa các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật;
- Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước. Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở ché biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn;
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu gỗ qua các cửa khẩu, duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, kiên quyết xử lý nghiêm các hình vi vi phạm về khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ và động vật hoang dã trái pháp luật.
2. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước cho chính quyền cơ sở về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định tại Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2016 của Chính phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Trong đó phải quy định cụ thể các mức độ, hình thức kỷ luật, xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm để xẩy ra tình trạng phá rừng, chiếm đất, khai thác lâm sản trái pháp luật, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng để xảy ra trên địa bàn quản lý.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng./.

Nguồn bài viết: Tổng cục Lâm nghiệp