Hội thảo tham vấn các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp phục vụ việc cập nhật, bổ sung cho kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh Thừa Thiên Huế
Hội thảo tham vấn các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp phục vụ việc cập nhật, bổ sung cho kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 21/8/2018, Hội thảo tham vấn các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp phục vụ việc cập nhật, bổ sung cho Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Thừa Thiên Huế được Ban quản lý Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) tỉnh phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Kiểm lâm tổ chức với sự tham gia đông đảo các đại ...

Chi tiết

Bế giảng lớp Kiểm lâm viên năm 2018
Bế giảng lớp Kiểm lâm viên năm 2018

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường cán bộ Nông nghiệp và PTNT I tổ chức buổi lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên tại Huế năm 2018

Chi tiết