BQL DỰ ÁN CARBI2 TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN "KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG CHO CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC.

Trong khuôn khổ Kế hoạch Dự án "Dự trữ Carbon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tài trợ thông qua Tổ chức WWF - Việt Nam; Trong các ngày từ 23 đến 26/3/2022, Ban quản lý Dự án CarBi2 tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng truyền thông cho cán bộ phụ trách công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học" tại Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu của Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các đối tượng thuộc 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam gồm: công chức Kiểm lâm, cán bộ các Khu Bảo tồn, vườn Quốc gia Bạch Mã trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát các hoạt động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Nội dung của Khóa tập huấn tập trung hướng dẫn công tác giáo dục truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ rừng và động vật hoang dã, phương pháp triển khai thực hiện các Kế hoạch với các đối tượng các nhau, hướng dẫn các công cụ hỗ trợ thực hiện giáo dục truyền thông...

Thông qua 4 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm những kiến thức để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông tại địa phương; bên cạnh đó các học viên đã đưa ra kế hoạch thực hiện để thảo luận và hướng đến giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất./.

Một số hình ảnh tại Lớp tập huẩn

Các bài khác