Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kiểm lâm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 30/01/2018 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018”. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội nghị cũng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng ban của Sở Nông nghiệp và PTNT, hơn 100 cán bộ lãnh đạo, công chức của lực lượng Kiểm lâm.

Đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo trước Hội nghị Kết quả công tác Kiểm lâm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác Kiểm lâm năm 2017 đã nêu rõ những nỗ lực vượt bậc của lực lượng Kiểm lâm để hoàn thành nhiệm vụ, cũng như chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý bảo vệ rừng phát triển rừng.

Những thành quả đạt được của Kiểm lâm Thừa Thiên Huế thể hiện qua những sự kiện nổi bật trong năm 2017 được cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong khối lâm nghiệp bình chọn, là:

1. Tham mưu kịp thời đưa các chính sách mới vào thực tiễn quản lý, sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là tham mưu ban hành Chương trình hành động số 27/CTr-TVTU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và kế hoạch số 216/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW của Ban Bí thư.

2. Thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp và sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng đã thu được kết quả khả quan.

3. Chỉ thị số 65/2015/CT- UBND tiếp tục triển khai và bước đầu có hiệu quả, góp phần chặn đứng được tình trạng lấn, chiếm đất rừng.

4. Bắt đầu ứng dụng rộng rãi các phần mềm theo dõi biến động rừng trên máy tính bảng và sử dụng công nghệ ảnh viễn thám cũng như truy xuất kết quả để theo dõi chỉ tiêu độ che phủ rừng và diễn biến tài nguyên rừng.

5. Toàn tỉnh đã có 24 xã thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và bước đầu đi vào hoạt động tốt, có xã đến nay thu hơn 150 triệu đồng, đây là phương thức xã hội hóa, tạo nguồn lực tài chính để tăng cường công tác QLBVR tại cơ sở.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC. Đến nay đã có 5.971,7 ha được cấp chứng chỉ rừng FSC cho 2.875,3 ha với 609 hộ gia đình và 3.096,4 ha cho Công ty LN Tiền Phong. Ngoài ra, đang chuẩn bị hồ sơ đánh giá cấp chứng chỉ 6.000 ha mây cho BQL RPH Nam Đông.

7. Xuất hiện trở lại các đàn Vọoc chà vá và Cu li nhỏ tại rừng phòng hộ Bắc Hải Vân là minh chứng cho hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi các sinh cảnh sống của các loài hoang dã quan trọng này.

8. Lực lượng Kiểm lâm đã tham mưu xử lý có kết quả vụ xâm chiếm đất rừng tại Tiểu khu 166 và 167 cũng như tham mưu giao đất cho các hộ dân nằm trong diện hưởng chính sách bồi thường đất để dây dựng công trình Tả Trạch.

          Bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm nay, báo cáo chỉ ra những diễn biến bất lợi của thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cùng những tác động bất lợi từ nhu cầu phát triển và áp lực sinh kế của người dân địa phương sẽ là những khó khăn lớn trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2018. Trên cơ sở đó, tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày các tham luận về dự báo những khó khăn trong thực tế cần tháo gỡ, nêu rõ những biện pháp, kinh nghiệm giải quyết các tồn tại trong các lĩnh vực như: sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để thúc đẩy năng lực, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất rừng tại cơ sở, các biện pháp tăng cường bảo vệ rừng tận gốc có hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác giám sát biến động rừng, sử dụng các phần mềm tích hợp trên điện thoại thông minh và máy tính bảng để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thiết lập cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật lâm nghiệp bằng phần mềm SMART, giải pháp căn cơ để thúc đẩy công tác phát triển rừng và quản lý giống cây lâm nghiệp,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhấn mạnh một số tồn tại của lực lượng Kiểm lâm cần khắc phục và định hướng các giải pháp cần phấn đấu thực hiện, đó là:

1. Chi cục Kiểm lâm cần kịp thời tham mưu các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp, cần tìm ra các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, tăng nhanh diện tích rừng trồng gỗ lớn tham gia FSC, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến, cũng như tiếp tục khuyến khích sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp và phát triển thị trường gỗ, sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, đáp ứng tái cơ cấu ngành, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

2. Thực hiện các quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm với các ban quản lý và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn, các cơ quan chức năng như quân đội, công an, dân quân tự vệ và cấp ủy chính quyền địa phương để tăng cường sức mạnh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo duy trì hiệu quả bảo vệ rừng tận gốc trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Trong công tác tổ chức xây dựng lực lượng, việc phân công tổ chức, nhiệm vụ công việc phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các trường hợp tiêu cực phải được xử lý, gương người tốt, việc tốt phải được biểu dương nhân rộng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính.

Tại Hội nghị này, đã công bố quyết định số 1042/QĐ-SNNPTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2017. Trong đó, Chi cục Kiểm lâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến và Giấy khen của Giám đốc Sở. Toàn lực lượng có 268 công chức đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, 22 công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 42  cán bộ, công chức được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở.

  Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để đánh giá phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, đồng bộ, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, công chức trong toàn lực lượng Kiểm lâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21.5.1973 - 21.5.2018).

Đại diện Đảng bộ bộ phận, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, công đoàn cơ sở, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc đã tiến hành ký kết giao ước thi đua và tổ chức triển khai đến toàn lực lượng Kiểm lâm.

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng nêu rõ một số công việc triển khai ngay sau hội nghị, đó là:

1. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải căn cứ các giải pháp định hướng đã nêu tại hội nghị để lập kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hoạt động theo từng tháng, từng quý để tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức hội nghị để phổ biến rộng rãi nội dung ký cam kết thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức tại các đơn vị, đảm bảo mỗi một cán bộ, công chức Kiểm lâm phải nắm rõ các chỉ tiêu, nội dung thi đua, hiểu và vận dụng đúng, linh hoạt phương châm 3 Nắm - Nắm chắc tình hình rừng, nắm chắc địa bàn dân cư và nắm chắc chính sách pháp luật” trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cũng như tổ chức ký kết thi đua theo từng bộ phận, nhóm, tổ tại các đơn vị để đảm bảo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn lực lượng.

4. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong toàn lực lượng để thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện phương châm "Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế".

5. Tăng cường và nâng cao trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ lãnh đạo và công chức Kiểm lâm trong thực thi công vụ, xem đây là giải pháp cơ bản, đột phá để khắc phục tình trạng dễ làm, khó bỏ, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, trở ngại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018.

Các bài khác