CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VIỆT KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 - 2030.

Nhằm mục tiêu phát huy chức năng nhiệm vụ của 2 đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đại diện lãnh đạo 02 đơn vị, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và bà Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã cùng ký kết bản thỏa thuận định hướng các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Nội dung hợp tác chính giữa 2 bên là, a) Hợp tác phát triển rừng (phục hồi rừng bằng cây bản địa đa loài) với tổng diện tích khoảng 500 ha; b) Hợp tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; c) Phối hợp huy động nguồn lực từ các Tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế để nhân rộng các mô hình khi thành công, thí điểm các ý tưởng sáng tạo, mô hình mới khác; d) Triển khai các hoạt động hợp tác khác phù hợp với mục tiêu chung mà cả 2 bên cùng quan tâm.

Thời gian thực hiện Thỏa thuận này là 8 năm (2022-2030); là cơ sở để hai bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế của hai bên để đạt được các mục tiêu đề ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự kiện ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển của 2 bên và đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các bên sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng trong từng nội dung cụ thể để các hoạt động hợp tác được sớm triển khai./.

Một số hình ảnh

 

 

Các bài khác