Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 22/8/2017, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham gia của 42 đại biểu, đến từ các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Chi cục, đại diện cho 249 Đoàn viên/283 công chức, viên chức - lao động hợp đồng trong toàn lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại diện Đảng bộ Bộ phận và các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm khóa V, trình Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đại biểu đã thảo luận thống nhất cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Chi cục trưởng thay mặt cho Đảng bộ và cơ quan Chi cục Kiểm lâm đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm đạt được và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như sau:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động giáo dục pháp luật trong đội ngũ đoàn viên CCVC-LĐ thông qua tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục quán triệt cho đoàn viên thực hiện tốt các Chỉ thị: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và các văn bản quy định liên quan khác.

- Phát huy hơn nữa vai trò tích cực của công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị; vận động công chức, viên chức - lao động phát huy truyền thống của lực lượng Kiểm lâm, không ngừng nâng cao trình độ, nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng Đảng bộ, cơ quan xây dựng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế vững mạnh toàn diện.

- Thường xuyên sâu sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công chức, viên chức - lao động trong sinh hoạt cũng như trong công tác, phát huy tốt nhất tính năng động, sáng tạo của đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực  thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

- Tăng cường sự phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cơ quan để thúc đẩy triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 15 đồng chí, gồm đại diện Lãnh đạo Chi cục, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, sức khỏe, nhiệt tình công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và biểu quyết 100% đại biểu tham dự nhất trí các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà báo cáo đại hội đã trình bày. Đồng chí Lê Văn Hóa, thay mặt Ban Chấp hành khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội và sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, không ngừng phấn đấu, vượt qua các khó khăn để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

Các bài khác