ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HUẾ, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2023, Công đoàn CSTV Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tổ chức Đại hội, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm lựa chọn là Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các Công đoàn trực thuộc.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Huy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và đồng chí Lê Nhân Đức - Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Huế và đại diện Chủ tịch Công đoàn CSTV thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2 028. Đại hội đã được lắng nghe các phát biểu tham luận, thảo luận và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo Công đoàn cấp trên, Chi bộ đơn vị.

Với phương châm “Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển; Đại hội Công đoàn CSTV Hạt Kiểm lâm thành phố Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí và đồng chí Nguyễn Văn Tấn - Chủ tịch CĐCSTV nhiệm kỳ 2017-2023, đã được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội đã bầu 1 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chúc mừng và tin tưởng BCH Công đoàn CSTV Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với những chương trình, kế hoạch hành động của công đoàn trong nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều đổi mới tích cực để các phong trào thi đua đạt hiệu quả và thành công mới.

Ngay sau Đại hội điểm tại Công đoàn CSTV Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm đã có một số chỉ đạo đến các Công đoàn cơ sở thành viên rà soát, rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh để tổ chức thành công, bài bản hơn nữa tại đơn vị mình tiến tới thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

----------

ĐOÀN VIÊN CĐCS CHI CỤC KIỂM LÂM QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP!

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các bài khác