HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HUẾ TRIỂN KHAI VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC LÂM SẢN

​Ngày 30/3/2023, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT cho 20 tổ chức/cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn thành phố Huế.

​Sau khi được nghe Hạt Kiểm lâm hướng dẫn chi tiết cụ thể, những công việc các tổ chức/cá nhân cần phải thực hiện; đặc biệt những điểm mới trong Thông tư được thay thế, sửa đổi; Các đại biểu tham dự đã quan tâm lắng nghe và đặt ra những câu hỏi để hiểu rõ hơn, với mong muốn sẽ thực hiện các thủ tục liên quan việc quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản đúng theo quy định của pháp luật tại cơ sở mình. 

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế dự kiến sẽ triển khai thêm khoảng 4 - 5 lớp tập huấn với nhiều thành phần tham gia, đặc biệt là hướng dẫn cho UBND các xã/phường có diện tích rừng lớn để hướng dẫn cho người dân địa phương thực hiện được thuận lợi.

Một số hình ảnh


Các bài khác