Hội nghị giao ban Khối Lâm nghiệp - Quý I/2019

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, đồng chí Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì Hội nghị giao ban Quý I năm 2019 - Khối Lâm nghiệp. Hội nghị có đại diện phòng Kế hoạch Tài chính của Sở ; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Chi cục; lãnh đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp.

Trong quý I sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tăng 2,1% so với tháng cùng kỳ năm trước, khai thác gỗ rừng trồng tăng do giá thu mua gỗ của các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu trên địa bàn ổn định, nhiều diện tích rừng trồng của các địa phương đã đến kỳ khai thác. Diện tích rừng trồng mới, tập trung tăng 5, 6% so với cùng kỳ năm trước; trong quý đã xử lý 112 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 23,3 m3 gỗ tròn và 95,9m3 gỗ xẻ các loại…

Thời tiết hiện nay đang bước vào mùa nắng nóng, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng đang được các cấp, các ngành chức năng và các địa phương triển khai đến các lực lượng bảo vệ và người dân.

Đồng chí Võ Văn Dự đã chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung triển khai trong Quý II/2019 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1789/KH-SNNPTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình số 27/CTr-TU ngày 23/8/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án Phòng cháy và chữa cháy rừng của các chủ rừng; rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy chế phối hợp các lực lượng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

3. Các đơn vị chủ rừng Nhà nước phối hợp với lực lượng Kiểm lâm để triển khai đồng bộ quy chế phối hợp nhằm bảo vệ tốt rừng tự nhiên, chống tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện nới lỏng, tiếp tay, thông đồng với các đối tượng vi phạm.

4. Hỗ trợ cho các Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức, cá nhân  lập hồ sơ thủ tục, đủ điều kiện tham gia chứng chỉ rừng FSC.

Vấn đề đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, các Ban quản lý rừng phòng hộ cần rà soát các điều kiện, nhất là đất quy hoạch sản xuất lâm nghiệp để chuyển tự chủ về tài chính theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ sẽ tiến hành xây dựng phương án tự chủ thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai ở các Ban quản lý rừng phòng hộ khác có đủ điều kiện.

5. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền. Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm diện tích đất bị lấn chiếm, hạn chế thấp nhất việc phát sinh lấn chiếm, tranh chấp, khiếu nại tố cáo. Rà soát những diện tích rừng quy hoạch chưa phù hợp để đề xuất chuyển đổi; những diện tích đất trống chưa được giao theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kết quả rà soát quy mô quản lý rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020 của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng và các Công ty TNHHNN 1TV Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế để báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xin chủ trương chuyển đổi, trồng rừng để giữ đất.

6. Về thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Văn phòng UBND tỉnh trình lãnh đạo tỉnh phương án xử lý các vướng mắc để các địa phương thực hiện.

7. Chi cục Kiểm lâm khẩn trương xây dựng “Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng”, đúng tiến độ trình UBND tỉnh ban hành.

8. Các đơn vị chủ rừng tích cực hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật để theo dõi diễn biến rừng, giám sát biến động rừng, động vật rừng, công tác PCCCR và bảo vệ đa dạng sinh học.

9. Công ty TNHHNN MTV LN Nam Hòa phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng, tăng cường công tác quản lý rừng và đất rừng được giao quản lý và sử dụng; thực hiện đúng nội dung Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp ngày 28/02/2019.

Hình ảnh tại Hội nghị giao ban

 

Các bài khác