HỘI NGHI SƠ KẾT DỰ ÁN “ÁP DỤNG KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRỒNG RỪNG BẰNG CÂY BẢN ĐỊA TẠO DẢI BĂNG XANH VỪA HẠN CHẾ CHÁY RỪNG TRỒNG KEO THUẦN HIỆN NAY, ĐỒNG THỜI GÓP PHẦN BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY BẢN ĐỊA”

Sáng ngày 03 tháng 01 năm 2022, Câu lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án “Áp dụng kiến thức bản địa trồng rừng bằng cây bản địa tạo dải băng xanh vừa hạn chế cháy rừng trồng keo thuần hiện nay, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn gen cây bản địa tại bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Hội nghị do ông Nguyễn Hữu Lễ, nguyên Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp, Trưởng Ban Điều hành Dự án chủ trì.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Trung ương có Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Ngọc Lung - Đại diện  Chương trình các tài trợ Dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu,  UNDP Việt Nam; Về phía Lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Tiến sĩ Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Bạch Mã, UBND huyện Phú Lộc, UBND xã Xuân Lộc. Về phía đơn vị trực tiếp hưởng lợi Dự án có Trưởng bản và cộng đồng người dân Bản Xuân Lộc. 

Mục đích của Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được kể từ khi triển khai thực hiện Dự án đến nay và triển khai kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc, giải pháp trong quá trình thực hiện dự án. Hầu hết các đại biểu tham dự đều đánh giá cao kết quả dự án đã đạt được trong thời gian qua và đề xuất nhân rộng mô hình dự án tại các địa phương khác có điều kiện tương tự./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Các bài khác