Hội nghị triển khai thi hành luật Lâm nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, ngày 17/01/2019 được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành luật Lâm nghiệp và tuyên truyền phổ biến các văn bản dưới luật.

Hội nghị do đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở chủ trì và chỉ đạo. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn văn phòng Chi cục, các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc và các đơn vị Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong Hội nghị, các cán bộ Trưởng Phòng chuyên môn của văn phòng Chi cục  đã trình bày một số điểm mới, điểm mấu chốt của Luật Lâm nghiệp 2017 và Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

Thông qua hội nghị các đơn vị đã nêu lên một số vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong việc triển khai Luật và các văn bản có liên quan. Đồng chí Phó Giám đốc Sở và các Phòng chuyên môn Văn phòng Chi cục  đã phân tích, thảo luận để làm rõ những vấn đề và giải thích cho các đơn vị.

Kết thúc hội nghị đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổng hợp các ý kiến của các đơn vị về những vấn đề còn vướng mắc trong việc triển khai Luật và các văn bản có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, có báo cáo về Sở thông qua Chi cục Kiểm lâm./.

Các bài khác