HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT NHẰM GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM”

Sáng ngày 27/4/2022, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường thực thi pháp luật nhằm giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam” do Tổ chức WildAid tài trợ thông qua Trung tâm CHANGE. Chủ trì Hội thảo có Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Ông Trần Hiền - Giám đốc Truyền thông Dự án. 

Đến tham dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện Sở Ngoại Vụ, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các phòng CMNV và đại diện các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc; các Khu bảo tồn và BQL rừng, Vườn Quốc gia Bạch Mã và các địa phương tham gia Dự án: Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế.

Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu đến các bên liên quan về sự hợp tác giữa Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm CHANGE trong nỗ lực truyền thông nâng cao nhận thức về chống buôn bán trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến các hoạt động của dự án sẽ được triển khai, thực hiện trong thời gian từ năm 2022-2023.

Tại Hội thảo, Ban Điều hành Dự án đã trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản về dự án và kế hoạch sẽ triển khai dự án trong thời gian tới; nêu rõ một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ động vật hoang dã với các hợp phần thực hiện dự án; Phát biểu thảo luận, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề xoáy quanh công tác thực thi pháp luật, truyền thông cũng như công tác bảo vệ động vật hoang dã. 

Qua trao đổi, thảo luận, các bên liên quan đã đồng thuận cao với các hoạt động của dự án và mong muốn kết quả thực hiện dự án sẽ là mô hình tốt để nhân rộng tại các địa phương khác trong toàn tỉnh.

Kết luận Hội thảo, Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp cùng với Trung tâm và các đơn vị liên quan thực hiện dự án theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Các bài khác