HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG THỰC THI CÔNG ƯỚC CITES VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ BUÔN BÁN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP QUÝ HIẾM

Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổ chức WWF-Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường sự tham gia của các bên liên quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực thi công ước CITES và nâng cao hiệu quả quản lý buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Tham dự Hội thảo về phía cơ quan Trung ương và Tổ chức quốc tế, có đại diện Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES tại Việt Nam, Tổ chức WWF-Việt Nam. 

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đại diện các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc; Cục Hải quan tỉnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt; Cục Quản lý thị trường; Vườn quốc gia Bạch Mã; Ban Quản lý Khu BT Sao La; Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh; đại diện Công an các huyện, thị xã và thành phố Huế và Công an tại các xã biên giới thuộc huyện A Lưới; Hội Chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý buôn bán ĐVHD qua các cửa khẩu đường bộ giữa Lào và Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các đường tiểu ngạch; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm xử lý triệt để hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ ĐVHD trái phép trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ghi nhận sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong thực thi Công ước CITES và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và ngăn chặn các hành vi phạm về khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; xây dựng các giải pháp, tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong thời gian đến; Đồng thời cùng nhau lan tỏa thông điệp “Nói không với buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng trái pháp luật” đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án CarBi II do Chi cục Kiểm lâm phối hợp với WWF-Việt Nam thực hiện với nguồn tài trợ từ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)".

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

Các bài khác