Hội thảo tham vấn lập kế hoạch dự án Trường Sơn xanh, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28/7/2017 tại khách sạn Century Riverside, Huế; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với tổ chức ECODIT đã tổ chức thành công Hội thảo lập Kế hoạch dự án ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự án Trường Sơn Xanh với mục tiêu tổng thể là thúc đẩy tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển đổi áp dụng các phương thức sử dụng đất thông minh đối với khí hậu, giảm phát thải và tăng cường khả năng phục hồi nhằm bảo vệ con người, cảnh quan rừng và đa dạng sinh học, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh.

Thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trường Sơn Xanh giai đoạn 2017 -2020 và đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy trình. Bước tiếp theo là phải khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết để hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Dự án. Để kịp thời có thông tin lập kế hoạch trung hạn phù hợp với niên độ lập kế hoạch của Nhà nước, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với tổ chức ECODIT tổ chức Hội thảo này để thu thập các nhu cầu, ý tưởng, sáng kiến, đề xuất các hoạt động liên quan được ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2020 của các bên liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế, làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch kịp thời, đúng thời gian quy định.

Đến tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Vũ Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, ông Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế, đại diện USAID Việt Nam: Ông Trần Chính Khuông (Phòng Môi trường); dự án Trường Sơn Xanh (tổ chức ECODIT) có bà Stacy Crevello - Giám đốc dự án, ông Đỗ Đăng Tèo - Phó Giám đốc dự án; đại diện Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Du lịch; Sở Công thương; Ban dân tộc; Hội phụ nữ tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; VQG Bạch Mã; KBTTN Phong Điền; KBT Saola; Hạt Kiểm lâm các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền; các Ban quản lý rừng phòng hộ: Bắc Hải Vân, Nam Đông, A Lưới; Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Tiền Phong; Dự án Mây Tre Keo bền vững (WWF), Dự án BCC, Tổ chức Tropenbos International, Trung tâm CORENARM, Hội Chủ rừng Phát triển Bền vững (FOSDA); Khoa Lâm nghiệp - Trường ĐH Nông lâm Huế; Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung (CRD); Công ty Scansia Pacific; DNTN Ngọc Minh.

Hội thảo đã được nghe 2 bài tham luận: Giới thiệu vắn tắt các chủ trương, Chính sách/Nghị quyết/Kế hoạch hành động và các dự án đang triển khai ở tỉnh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp đến năm 2020 (do ông Võ Văn Dự trình bày); Giới thiệu tổng quan về Dự án Trường Sơn xanh; Quỹ hoạt động của Dự án (do ông Đỗ Đăng Tèo trình bày).

Phần thảo luận đã diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi được các đại biểu nêu ra và đã được phía Dự án giải đáp rõ ràng. Phần lớn các đại biểu đã hiểu rõ hơn về mục tiêu dự án và các hợp phần của dự án.

Các đại biểu còn được chia thành 3 nhóm thảo luận các nội dung cụ thể liên quan đến các hợp phần của dự án:

Nhóm 1: Tăng cường áp dụng các phương thức sử dụng đất phát thải thấp

Nhóm 2: Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học

Nhóm 3: Tăng cường khả năng thích ứng cho cộng đồng dễ bị tổn thương

Các nhóm đã thảo luận tích cực, đưa ra rất nhiều ý tưởng, sáng kiến, đề xuất các hoạt động thiết thực, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và lựa chọn địa điểm triển khai. Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của từng nhóm và các nhóm khác góp ý, bổ sung hoàn thiện.

Đây là cơ sở để tiếp tục thảo luận, lựa chọn hoạt động cụ thể đưa vào Kế hoạch Dự án ở kỳ Hội thảo tiếp theo (dự kiến sẽ tổ chức ở thành phố Đà Nẵng trong tháng tới)./.

Các bài khác