Hội thảo truyền thông về REDD+ cho các đối tượng, cộng đồng trong vùng giảm phát thải Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 7 cuộc hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về REDD+ cho các đối tượng, cộng đồng nằm trong vùng giảm phát thải tại huyện Nam Đông, Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Trà từ 38 xã/thị trấn với tổng số đại biểu là 278 người (62 nữ), kèm theo đó là đăng tải 03 bài báo, 03 phóng sự chuyên đề về REDD+ và phát sóng thông điệp truyền thanh bảo vệ môi trường trên địa bàn 55 xã/thị trấn.

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

Tương tự như các cuộc hội thảo truyền thông trước nội dung của hội thảo tập trung vào 4 chủ đề chính: Biến đổi khí hâu, REDD+ ; dự án FCPF-2 và những hoạt động REDD+ tại tỉnh và định hướng trong thời gian tới; Giới thiệu về Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-P), PRAP và biện pháp can thiệp cho từng địa phương; Giới thiệu FLEGT (Thực thi lâm luật, quản trị và thương mai lâm sản), những hình thức vi phạm lâm luật và quy định xử phạt. Đặc biệt công tác truyền thông đã mở rộng đến cán bộ và người dân 18 xã/thị trấn vùng biển.

Đại biểu lắng nghe các bài trình bày trong hội thảo

Để đa dạng phương thức truyền thông, ban quản lý Dự án FCPF-2 đã thực hiện 01 tiểu phẩm phát thanh gửi đến 55 xã/thị trấn trong vùng giảm phát thải thông điệp về biến đổi khí hậu và REDD+ là một sáng kiến mang tính khả thi. Ngoài ra 3 phóng sự đã được xây dựng và phát sóng trên Đài TRT về “ A Lưới với rừng cộng đồng hướng đến cung cấp dịch vụ REDD+”; Thừa Thiên Huế thực hiện REDD+ hướng ngành lâm nghiệp hội nhập quốc tế với Chứng Chỉ Rừng FSC” và “Vai trò của kiểm lâm địa bàn trong việc thúc đẩy thực hiện REDD+”.

Bằng nhiều hình thức truyền thông khác nhau nhưng cùng chung mục đích là cung cấp thông tin rộng rãi đến các bên liên quan về các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp phòng tránh BĐKH và các hoạt động cần thiết trong quá trình thực thi REDD+, sự cần thiết phải thực hiện REDD+ tại địa phương. Công tác truyền thông trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện hiệu quả sẽ từng bước góp phần thực thi hiệu quả Kế hoạch hành động REDD+, Đề án giảm phát thải./.

 

Các bài khác