LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC KIỂM LÂM

Sáng ngày 17/3/2022, Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở phụ trách lâm nghiệp làm việc tại Chi cục Kiểm lâm để trực tiếp nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022 và định hướng nhiệm vụ công tác, giai đoạn 2022 - 2025.

Tham gia buổi làm việc có Chánh Văn phòng và lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính Sở; về phía Chi cục Kiểm lâm có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và Lãnh đạo các phòng CMNV. 

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng, thay mặt đơn vị báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022, định hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2022 - 2025; các phòng CMNV nêu ra một số vướng mắc báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, tháo gỡ và giải quyết.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở đã chia sẻ khó khăn với lực lượng Kiểm lâm trong thời gian vừa qua và biểu dương đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục tình hình thiếu nhân lực trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua; đồng thời ghi nhận đánh giá cao kết quả tham mưu cho Sở trong lĩnh vực Lâm nghiệp và đề nghị Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phát huy thế mạnh về việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành công việc, giám sát tài nguyên rừng. 

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm cần tiếp tục nâng cao phương pháp làm việc, tham mưu giải quyết công việc gắn với yêu cầu thực tiễn, định hướng cho các đơn vị cơ sở chủ động trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nghiên cứu tham mưu, đề xuất những giải pháp thiết thực, có tính khả thi để khắc phục những tồn tại, yếu kém. Đối với các Chương trình, đề án lớn, cần tranh thủ các nguồn kinh phí từ các Dự án để hỗ trợ nguồn lực triển khai đảm bảo theo Kế hoạch; Giám sát đẩy mạnh kiểm tra thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính từ cơ sở./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Các bài khác