LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "ÁP DỤNG TRI THỨC TRUYỀN THÔNG, TRỒNG CÂY BẢN ĐỊA TẠO DẢI BĂNG XANH HẠN CHẾ CHÁY RỪNG, GÓP PHẦN BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY BẢN ĐỊA TẠI BẢN PHÚC LỘC, XÃ XUÂN LỘC, HUYỆN PHÚ LỘC”

Ngày 18/02/2022, tại Hội trường UBND xã Xuân Lộc, Câu Lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức Lễ khởi động Dự án "Áp dụng tri thức truyền thông, trồng cây bản địa tạo dải băng xanh hạn chế cháy rừng, góp phần bảo tồn nguồn gen cây bản địa tại bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc” do Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) tài trợ.

Tham dự Lễ Khởi động Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; đại diện các đơn vị: Vườn Quốc gia Bạch Mã, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, UBND xã Xuân Lộc, Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Xuân Lộc và đại diện 1 số hộ gia đình tham gia Dự án thuộc bản Phúc Lộc.

Về phía đơn vị tài trợ có Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên Quốc gia GEF SGP và đơn vị tổ chức có Ông Nguyễn Hữu Lễ, Chủ tịch Câu lạc bộ Lâm nghiệp tỉnh.

Mục đích của Lễ Khởi động Dự án nhằm phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản về dự án (về thực trạng, mục tiêu, kết quả và các hoạt động chính của dự án, nguồn kinh phí, quy chế phối hợp thực hiện dự án...) và xác định những khó khăn, vướng mắc để đề ra các giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa phương trong thời gian tới.

Tại Lễ Khởi động, đại diện Ban Điều hành Dự án đã trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản về dự án và kế hoạch sẽ triển khai dự án trong thời gian tới. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, nên đến thời điểm này mới tổ chức Lễ Khởi động Dự án, tuy nhiên để triển khai kịp tiến độ công việc thì một số hoạt động đã chủ động triển khai trước như họp dân tuyên truyền, tập huấn về kỹ thuật gieo ươm cây giống, xây dựng vườn ươm cây bản địa tại bản Phúc Lộc.

Qua trao đổi, thảo luận, các bên liên quan đã đồng thuận cao với các hoạt động của dự án và mong muốn kết quả thực hiện dự án sẽ là mô hình tốt để nhân rộng tại các địa phương khác trong toàn tỉnh.

Sau Lễ khởi động, các đại biểu tham dự đi thăm hiện trường thực hiện dự án tại bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc /.

Một số hình ảnh buổi Lễ khởi động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác