QUỸ QUỐC TẾ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chiều ngày 16 tháng 02 năm 2022, nhóm chuyên gia của Sáng kiến BIODEV2030 do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp (Expertise France) điều phối và được thực hiện bởi Việt Nam bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) có buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan nhằm khảo sát đánh giá các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng ngành nuôi trồng Thủy sản và Lâm nghiệp. 

Tham dự buổi làm việc, có ông Trần Đại Nghĩa, đại diện nhóm chuyên gia; ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cùng lãnh đạo Chi cục và đại diện các phòng ban liên quan; đại diện Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy sản, ..... 

Mục đích của buổi làm việc nhằm đánh giá thực trạng (phát triển ngành, chuỗi, các mô hình sản xuất kinh doanh... ) xác định vai trò trách nhiệm của các bên liên quan, tham vấn những bất cập, khoảng trống trong phát triển chuỗi cung ứng lâm nghiệp và thủy sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. 

Tại buổi làm việc, Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan đã báo cáo tóm tắt chuỗi chứng chỉ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và thuỷ sản, bên cạnh đó đã đưa ra một số tồn tại, khó khăn, thách thức và những kiến nghị trong phát triển chuỗi cung ứng lâm nghiệp và thuỷ sản tại địa phương.

Qua trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan, nhóm chuyên gia của Sáng kiến BIODEV2030 đã thu thập được nhiều dữ liệu hữu ích cho việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

 

 

 

 

Các bài khác