Dự thảo Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem chi tiết file đính kèm)./.

 

:
Các bài khác