DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ SỐ LƯƠNG TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG VÀ ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG CÔNG TRÌNH LÂM SINH, ĐƠN GIÁ TRỒNG RỪNG THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kính mời các đơn vị xem chi tiết nội dung theo đường link đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1v7aqmm7lURn_n1kW47Okvh83_ResXTyQ/view?usp=sharing

 

 

Các bài khác