Góp ý dự thảo ban hành Kế hoạch phát triển giống cây lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Xin vui lòng xem chi tiết theo đường link đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1luFj-2L8yFrSi9mCRUkIcyZe-NXWMrZz/view?usp=sharing

Các bài khác