Góp ý hồ sơ dự thảo Đề án Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và nuôi dưỡng rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025

Vui lòng xem chi tết tại đường link đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1WFDtP9LJohe-IaoEBHJSv1QTe9hipqVf/view?usp=sharing

Các bài khác